Ostatnie zmiany w rozdziałach:
RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Statut Szkoły2019-09-27 11:58:12Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2019-09-27 11:55:53Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2019-09-27 11:53:52Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2019-09-27 11:46:02Hanna Taczyńskanowa pozycja
Obsługa techniczna2019-07-19 12:28:29Ryszard Stempińskinowa pozycja
Redakcja2019-07-19 12:28:10DyrektorNowa pozycja
Strona główna2019-01-04 14:01:05MAugustyniakNowa pozycja
Kadra pedagogiczna2018-11-13 10:06:48MAnowe
Załatwianie spraw, skargi, wnioski2018-11-13 10:02:36MAugustyniaknowa
Statut Szkoły2018-11-13 09:48:35Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2018-11-13 09:45:16Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2018-11-13 09:40:34Hanna Taczyńskanowa pozycja
Programy i plany pracy2018-11-13 09:21:58Hanna Taczyńskanowa pozycja
Regulamin wypożyczania darmowych podręczników2018-11-13 09:00:04Małgorzata AugustyniakNowa pozycja
Regulamin Rady Pedagogicznej2018-11-13 08:51:36MAnowa
RODO - klauzula informacyjna2018-08-06 08:00:05Marta Majnowa pozycja
Komunikaty2018-07-11 15:32:29Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Komunikaty2018-07-11 15:31:12Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Komunikaty2018-07-11 15:29:48Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Programy i plany pracy2017-11-24 13:58:04Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Statut Szkoły2017-11-22 07:17:54Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2017-11-22 07:16:09Hanna Taczyńskanowa pozycja
Rada Pedagogiczna2017-09-25 08:42:00MAnowe
Organy Szkoły2017-09-22 09:51:42MAugustyniaknowe
Załatwianie spraw, skargi, wnioski2017-09-22 09:50:21MAugustyniaknowa
Kadra pedagogiczna2017-09-22 09:45:17MAnowe
Obwód Szkoły2017-09-22 09:40:59MAugustyniaknowe
Obwód Szkoły2017-09-22 09:40:28MAugustyniaknowe
Obwód Szkoły2017-09-22 09:39:04MAugustyniaknowe
Rada Pedagogiczna2017-09-22 09:37:06MAnowe
Dyrektor Szkoły2017-09-22 09:35:39MAnowa
Wicedyrektor Szkoły2017-09-22 09:35:01MAnowe
Dyrektor Szkoły2017-09-22 09:33:39MAnowa
Status prawny2017-09-22 09:29:04MAugustyniaknowe
Dane teleadresowe2017-09-22 09:27:38MAugustyniaknowa
Dane teleadresowe2017-09-22 09:27:19MAugustyniaknowa
Dane teleadresowe2017-09-22 09:26:33MAugustyniaknowa
Dane teleadresowe2017-09-22 09:24:51MAugustyniaknowa
Strona główna2017-09-22 09:20:15MAugustyniakNowa pozycja
Regulamin wypożyczania darmowych podręczników2017-09-22 08:58:17Małgorzata AugustyniakNowa pozycja
Regulamin Rady Pedagogicznej2017-09-22 08:45:23MAnowa
Statut Szkoły2017-05-26 08:01:59Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2017-05-26 08:01:01Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2017-01-12 07:55:01Hanna Taczyńskanowa pozycja
Statut Szkoły2016-09-15 12:40:23Hanna Taczyńskanowa pozycja
Załatwianie spraw, skargi, wnioski2016-08-25 13:27:55MAugustyniaknowa
Programy i plany pracy2016-02-29 14:06:14Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Programy i plany pracy2016-02-29 14:04:25Małgorzata AugustyniakNowa pozycja
Programy i plany pracy2016-02-29 13:51:04Małgorzata Augustyniaknowa pozycja
Programy i plany pracy2016-02-29 13:41:13Małgorzata AugustyniakNowa pozycja