Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Programy i plany pracy
MENU
Programy i plany pracy
Tytuł
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019  
Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
Szkolny zestaw programów nauczania na lata szkolne 2015-2016  
Szkolny zestaw podręczników2015-2016  
kalendarz wydarzeń i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016  
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016  
Tematy Projektów Edukacyjnych  
Program Rozwoju Szkoły na lata 2015/2020  
Program Wychowawczy ZS 2015/2016  
Program Profilaktyki na lata 2015/2018  
PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GRYFINIE NA LATA 2012/2015  
PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013  
Program Rozwoju Szkoły na lata 2010/2015  
PROGRAM WYCHOWAWCZY  
PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GRYFINIE  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie