Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Sekretariat szkoły czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach

7.30 - 15.30

Sprawy można kierować do szkoły:

  • telefonicznie lub faksem: 914164711 lub 914151025,
  • mailem: kontakt@sp3gryfino.pl
  • za pomocą poczty: Szkoła Podstawowa nr 3 im Noblistów Polskich w Gryfinie,
    ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

Załatwianiem wszystkich kierowanych do szkoły spraw zajmują się:

- pani mgr Marta Maj

- pani mgr Beata Zdybel

REGON  320697358

RESPO: 49284

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie